انواع خاموش کننده ها

شارژ کپسول آتش نشانی بیوورسال،کپسول آتش نشانی بیوورسال

کپسول آتش نشانی بیوورسال

کپسول آتش نشانی بیوورسال قبل از بررسی کاربردهای کپسول آتش نشانی بیوورسال، لازم است که با ماهیت این کپسول آشنا شویم. کپسول بیوورسال (Bioversal) در واقع یک کپسول بسیار مدرن...