حجم سیلندر کپسول های آتش نشانی محتوی گاز CO2 است كه تحت فشاری در حدود ۶۰-۵۵ اتمسفر (۹۰۰-۸۰۰ psi ) بصورت مایع درآمده و در سیلندر قرار گرفته است . فضای خالی جهت انبساط گاز وجود دارد ، چون بدنه خاموش كننده می بایست فشار زیادی را متحمل شود بنابراین آن را یك تكه و بدون درز و جوش می سازند . اگر جنس آن فولاد باشد وزن كلی آن زیاد شده ولی در صورتی كه جنس آن از آلومینیوم باشد وزن آن نسبتاً كمتر خواهد بود . انواع دستی این خاموش كننده با ظرفیت های ۱ تا ۶ كیلوگرم ( ۱۲-۲ پوند ) ساخته می شود . در ظرفیت های بیشتر بصورت چرخ دار و یا دستگاه های ثابت اتوماتیك طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد . به دلیل این كه گاز CO2 در محل مصرف هیچ اثری از خود به جای نمی گذارد بیشتر در محل های سر بسته و جهت اطفاء حریق های كلاس B و C وسایل الكتریكی و دستگاه های كامپیوتری و بطور كلی وسایل برقی مورد استفاده قرار می گیرد. این خاموش كننده ها معمولاً قابل كنترل هستند ، نازل خاموش كننده گاز CO2 به شكل قیفی یا شیپوری است و علت آن نیز این است كه از سرعت زیاد گاز به هنگام خروج جلوگیری كرده و به آن اجازه انبساط داده می شود و از ایجاد صدای زیاد نیز جلوگیری می كند . لازم به ذكر است كه یك پوند گاز CO2 مایع در صورت آزاد شدن ۸ فوت مكعب گاز تولید می نماید ، این توسعه زیاد حجمی اثر شدید خنك كنندگی داشته بطوری كه برودتی برابر با ۱۱۰- درجه فارنهایت ایجاد می نماید . اگر چه دی اكسید كربن سمی نیست ولی وقتی به میزان زیاد در فضای بسته مورد استفاده قرار گیرد میزان اكسیژن هوا را تقلیل داده و هر شخصی كه در محل مذكور حضور داشته باشد، دچار كمبود اكسیژن شده در نتیجه ایجاد خفگی به وی دست خواهد داد . چنانچه به هر علتی فشار داخلی سیلندر افزایش یابد سوپاپ ایمنی كه درون آن یك دیسك پاره شونده وجود دارد ، عمل كرده و تمام گاز سیلندر تخلیه می گردد . مقاومت این دیسك در حدود ۱۸۰ اتمسفر (۲۷۰۰ psi ) می باشد ، به همین خاطر سیلندر خاموش كننده گاز CO2 نبایستی در زیر تابش مستقیم نور خورشید و یا در مجاورت دستگاههای حرارتی قرار گیرد . بدنه این نوع خاموش كننده باید قادر به تحمل فشاری معادل ۴۵۰ اتمسفر (۷۰۰۰ pdi ) باشد. جهت كار با این نوع خاموش كننده ، ابتدا دستگیره را گرفته و پین را بیرون بكشید ، سپس اهرم را فشار دهید و گاز را بر روی حریق بریزید . بایستی مراقب بود كه اعضای بدن با شیپور تخلیه كننده تماس پیدا نكند زیرا این قسمت به دلیل برودت زیاد ممكن است باعث سوختگی در محل تماس گردد.