این گروه از خاموش كننده های دستی معمولاٌ دارای ظرفیت ۹ لیتری یا بیشتر آب خالص می باشند و برای استفاده در آتش سوزیهای گروه A مورد استفاده قرار می گیرند . یكی از مشكلاتی كه این نوع خاموش كننده ها دارند آن است كه در مناطقی كه درجه هوای آن كمتر از ۴ درجه سانتیگراد ( ۴۰ درجه فارنهایت )‌می باشد به دلیل یخ زدن آب غیر قابل استفاده می باشد . كارخانه های سازنده جهت رفع این مشكل در مناطق مذكور به جای آب از محلول ضد یخ مخصوص استفاده می كنند كه حتی در برودت ۴۰- درجه سانتیگراد قابل استفاده می باشند. قدرت پرتاب این نوع خاموش كننده طبق استاندارد كشور انگلیس ۷ متر بوده ولی در استاندارد مربوط به كشور آمریكا قدرت پرتاب آن ۱۰ تا ۱۲ متر ( ۳۵ تا ۴۰ فوت) تعیین گردیده است . از این نوع خاموش كننده می توان بصورت متناوب استفاده نمود . مدت زمان تخلیه آن بصورت مداوم طبق استاندارد كشور انگلیس ۶۰ ثانیه و طبق استاندارد كشور آمریكا ۵۵ ثانیه می باشد. فشار مورد نیاز برای تخلیه از هوای فشرده شده در درون خاموش كننده تأمین میگردد. این نوع خاموش كننده در زمان شارژ كامل دارای ۱۰ بار یا ۱۵۰ psi فشار می باشد